Kategórie

Platobné podmienky

Za objednaný tovar zaplatí Kupujúci jednou z nasledovných foriem:

·         Dobierka: Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi  kuriérskej spoločnosti. Prijatá hotovosť nesmie presiahnúť sumu 5000€ podľa zákona 394/2012 Z.z. Ak je cena objednaného tovaru väčšia ako 5000€, kupujúci musí uhradiť rozdiel vopred na účet.

·         Platba vopred: Platbu vopred uskutoční Kupujúci prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od Predávajúceho e-mailom po akceptácii objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo účtu, celkovú sumu k úhrade.